Od 11.08.2006 se firma řídí systémem jakosti pro provádění stavebních prací ČSN EN ISO 9001 : 2001 a 14001 : 2005 (certifikát č. DQS – 9001, 14001/06/57)

 

 

Politika společnosti

 

 

 

 Firma je autorizována v oborech pozemních staveb a staveb vodního hospodářství a krajinného inženýrství, specializace stavby zdravotnětechnické.